Szkolenia

Szkolenia

Radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska jest trenerem biznesu, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń prawniczych.

Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców, firm, poszczególnych działów firm. Występujemy w charakterze prelegentów na Kongresach, Forach, Seminariach.

Przed szkoleniem odbywamy spotkanie, w którym poznajemy Państwa oczekiwania co do programu szkolenia, jego wymiaru oraz oczekiwanych efektów.

Trenerzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach magisterskich, licencjackich oraz podyplomowych na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Wyższej Szkole Bankowej, Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Prowadzimy szkolenia stacjonarne, w siedzibie firmy Klienta oraz wyjazdowe. 

Nasi trenerzy są specjalistami z zakresu prawa, negocjacji, posiadają wykształcenie menadżerskie oraz z zakresu zarządzania.

Co nas wyróżnia? Nakierowanie na efekt szkolenia, praktyczne przykłady, omawianie faktycznych zagadnień, problemów, praca na dokumentach.

Efektem szkoleń jest niejednokrotnie szereg rekomendacji w zakresie wdrożenia usprawnień procesów.


Zrealizowane szkolenia:

 • Praktyczne aspekty prawa pracy;
 • Prawne aspekty zarządzania podmiotem medycznym;
 • Prawa pacjenta;
 • Dokumentacja medyczna;
 • Wdrożenie ochrony danych osobowych;
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym;
 • Ochrona danych osobowych w kadrach;
 • Analiza ryzyka;
 • Monitoring a ochrona danych;
 • Zmiany w Prawie spółdzielczym;
 • Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami;
 • Zarządca nieruchomości – prawne zagadnienia;
 • Komunikacja z kontrahentem;
 • Formy prawne prowadzenia działalności;
 • Zarządzanie wierzytelnościami;
 • Umowy w obrocie handlowym;
 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło;
 • Mediacje;
 • Zawieranie umów;
 • Niedozwolone zapisy umowne;
 • Faktura w obrocie gospodarczym;
 • Windykacja polubowna;
 • Negocjacje;
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o.;
 • Bezpieczne sposoby prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Komunikacja w biznesie;
 • Zarządzanie projektami;
 • Negocjacje windykacyjne;
 • Porozumienia w windykacji;
 • Komunikacja, argumentacja;
 • Menadżer w biznesie;
 • Postępowanie sądowe a windykacja;
 • Postępowanie egzekucyjne a windykacja;
 • Windykacja należności czynszowych;
 • Dostosowanie formy prowadzenia działalności do planów rozwojowych przedsiębiorców;
 • Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Skuteczna windykacja;
 • Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów;
 • Zatory płatnicze w sektorze MŚP;
 • Faktura jako dowód prywatny w procesie o zapłatę;
 • Jak skutecznie zabezpieczyć wynagrodzenie pośrednika;
 • Podstawy prawne działania przedsiębiorstw w Polsce;
 • Podstawy systemu podatkowego w Polsce;
 • Zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o VAT;
 • Dokumentacja cen transferowych;
 • Zmiany w ustawach Prawo Spółdzielcze i o spółdzielniach mieszkaniowych;
 • Procedury antykorupcyjne.

Prowadzimy także szkolenia otwarte dla przedsiębiorców, które stanowią forum wymiany doświadczeń w ramach Związków Pracodawców oraz Izb Gospodarczych. Prowadzimy także szkolenia otwarte dla firm Inkubatorów Przedsiębiorczości. 

Pozostajemy także do Państwa dyspozycji po zakończeniu szkolenia.

 

Wybrane prowadzone szkolenia, seminaria:

 • w październiku oraz listopadzie 2013 r. w ramach cyklu wydarzeń zorganizowanych dla przedsiębiorców przez PKO Bank Polski w Wałbrzychu, Lubinie oraz Wrocławiu pt. “Zatory Płatnicze w sektorze MŚP”. Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowała temat “Skuteczne zabezpieczenie i windykacja roszczeń”,
 • Katarzyna Schmidt-Kwiecińska uczestniczyła w Regionalnych Spotkaniach Zarządców Nieruchomości w dniu 20 września 2013 r. we Wrocławiu. Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska wygłosiła prezentacje w obszarze: “Skuteczna windykacja oraz prowadzenia sporów sądowych przez zarządców”,
 • W lutym 2014 r. dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska wygłosiła prelekcję w ramach Regionalnego Spotkania Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu pt. “Prowadzenie sporów sądowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Sprzedaż zadłużonego lokalu”,
 • w kwietniu 2014 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska poprowadziła seminarium pt. “Skuteczna windykacja” dla przedsiębiorców Sudeckiego Związku Pracodawców podczas spotkania w T-Park w Szczawnie Zdroju,
 • w maju 2014 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska omówiła: “Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej” podczas IV edycji Dnia Przedsiębiorczości i Pracy zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy oraz Sudecką Izbę Przemysłowo – Handlową w Świdnicy,
 • w maju 2014 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła seminarium pt.: “Windykacja należności czynszowych przy wynajmie komercyjnym” podczas Regionalnego Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych zorganizowanego przez Polski Instytut Rozwoju Rynku,
 • w  październiku 2014 r. w ramach szkolenia dla Klientów firmy JADMAR sp. z o.o. Katarzyna Schmidt-Kwiecińska przedstawiła temat: “Aspekty prawne zawierania umów”. Druga część spotkania dedykowana była przedsiębiorcom z branży medycznej. Tematem wystąpienia dr Katarzyny Schmidt-Kwiecińskiej były “Aspekty prawne kontraktów z NFZ, kary umowne oraz kontrole.”,
 • w październiku 2014 r. Radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska poprowadziła szkolenie: “Dochodzenie odszkodowania z tytułu naprawy uszkodzonego pojazdu oraz najmu pojazdu zastępczego z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego” dla przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu,
 • w październiku 2014 r. dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowała zagadnienie “Aspekty prawne windykacji roszczeń” dla przedsiębiorców, w ramach szkolenia zorganizowanego przez Bank Spółdzielczy w Oławie,
 • w październiku 2014 r. Kancelaria wystąpiła, w charakterze partnera merytorycznego, w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym  pt. “Możliwości rozwoju przedsiębiorstw z branży turystyczno-hotelarskiej na lata 2014-2020″ zorganizowanym przez Dolnośląskich Pracodawców. Dr Katarzyna Schmidt- Kwiecińska zaprezentowała temat “Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorstw”,
 • w listopadzie 2014 r. Kancelaria wystąpiła jako partner merytoryczny szkolenia organizowanego dla przedsiębiorców zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach. Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowała temat “Umowy w obrocie handlowym”,
 • w styczniu 2015 r. Radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła szkolenie pt. “Ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych” w ramach spotkania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu,
 • 26 marca 2015 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła szkolenie pt. “Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej” w siedzibie spółki FRW Media Group w Świdnicy w ramach programu “Pierwszy Biznes – wsparcie w starcie” oferowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
 • W kwietniu Kancelaria Radców Prawnych poprowadziła szkolenie: “Ryzyka prawne związane z wykonywaniem zawodu lekarza – prawo medyczne” w ramach spotkania zorganizowanego dla lekarzy stomatologów przez Komisję Stomatologiczną oraz Komisję Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu,
 • W kwietniu, maju i czerwcu Kancelaria Radców Prawnych poprowadziła szkolenie pt: Aspekty prawne pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach konferencji przygotowanej  przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy we współpracy z Dolnośląskimi Pracodawcami dla pracodawców z Dolnego Śląska,
 • W czerwcu 2015 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła szkolenie w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców pt. “Wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie”,
 • W październiku 2015 r. kancelaria wystąpiła w charakterze partnera merytorycznego szkoleń dla przedsiębiorców organizowanych przez Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o. Podczas szkoleń radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowała możliwości pozyskiwania środków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • W marcu 2016 r. podczas XIII edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska omówiła temat: “Wdrażanie ochrony danych osobowych”,
 • W marcu 2016 r. podczas kursu medycznego zorganizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską radcy prawni dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowali temat “Forma prawna prowadzenia działalności przez lekarza dentystę w kontekście prawa medycznego,
 • W kwietniu 2016 r. radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zrealizowała szkolenie specjalistyczno-prawnicze dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Tematem szkolenia było “Wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Zarządcy Nieruchomości”,
 • W czerwcu 2016 r. podczas legnickiej edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska omówiła temat: “Wdrożenie i funkcjonowanie systemu danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych”,
 • We wrześniu 2016 r. podczas wrocławskiej edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zrealizowała szkolenie zatytułowane: “Naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych i firmach zarządzających nieruchomościami – jak im przeciwdziałać?”.