Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w obszarze realizacji kontroli zarządczej.

W ramach wykonywanych czynności oferujemy:

  • Wdrożenie procedur kontroli zarządczej w jednostce;
  • Wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem w jednostce;
  • Wdrożenie narzędzi mapowania ryzyk w organizacji;
  • Wdrożenie narzędzi ankietyzacji i realizacji samooceny;
  • Opracowanie sprawozdań z realizacji samooceny;
  • Wsparcie w skoordynowaniu procesów zarządzania ryzykiem ze strategią jednostki;
  • Wsparcie w przygotowaniu oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.


Pełnimy funkcję Pełnomocnika ds. kontroli zarządczej.

Wspieramy podmioty publiczne w zapewnieniu adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej. Wdrażamy procedury zarządzania ryzykiem. 

Realizujemy szkolenia specjalistyczne w obszarze Kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Prowadzimy warsztaty celem szczegółowego omówienia arkusza samooceny oraz udzielenia wsparcia w ankietowaniu. Prowadzimy warsztaty w zakresie mapowania ryzyk oraz udzielamy wsparcia w procesie prowadzenia arkusza ryzyk.

W szkoleniach uczestniczą m.in. kierownicy, dyrektorzy jednostek, komórek organizacyjnych, główni księgowi, kanclerze, skarbnicy i kluczowi pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową i procedury kontrole w jednostkach sektora finansów publicznych.  

Szkolimy kadrę kierowniczą z zarządzania ryzykiem w tym ryzykiem prawnym w jednostce.