Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa

Realizujemy kompleksowe wsparcie przy wdrożeniu procedur ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Zakres wdrożenia obejmuje:

  1. Audyt istniejących procedur w przedsiębiorstwie celem zaproponowania optymalnych rozwiązań;
  2. Zaproponowanie optymalnych rozwiązań w zakresie wdrożenia procedury adekwatnych do uwarunkowań organizacji;
  3. Opracowanie projektu procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
  4. Opracowanie rejestru zgłoszeń;
  5. Opracowanie wzorów oświadczeń, upoważnień;
  6. Opracowanie klauzul informacyjnych do stosowania w związku z ochroną danych osobowych;
  7. Rekomendacje w zakresie stworzenia kanału wewnętrznego sygnalizacji

Pełnimy funkcję Pełnomocnika ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz wspieramy w zapewnieniu funkcjonowania wewnętrznego kanału sygnalizacji.