Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne

Doradzamy Państwu w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Przeprowadzamy procesy rejestracyjne, a także przygotowujemy umowy inwestycyjne.

Nasze czynności obejmują zakładanie spółek w zakresie przygotowania projektów umów spółek oraz dokumentacji związanej z rejestracji. Reprezentujemy w procesie rejestracji przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Przygotowujemy dokumentację związaną z prowadzeniem działalności tj. m.in. Regulaminy, Procedury, umowy z zakresu prawa pracy, NDA, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej. Wdrażamy procedury z zakresu ochrony danych osobowych. Opracowujemy wzorce umów. Opiniujemy umowy. Świadczy obsługę statutowych organów spółek takich jak Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników, Walne Zgromadzenie.

Przygotowujemy projektu uchwał podejmowanych przez organy statutowe spółek Wspieramy w procesach reorganizacyjnych. Doradzamy w procesach sukcesyjnych.