Negocjacje / mediacje

Negocjacje / mediacje

Negocjacje

Reprezentujemy Klientów w prowadzonych negocjacjach handlowych. Powierzenie negocjowania profesjonaliście pozwala na kontynuowania współpracy z oponentem na innych płaszczyznach bez potrzeby angażowania się personalnie w spór.


Mediacje

Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska jest mediatorem. Rekomendujemy polubowne rozwiązywanie sporów. Wspieramy zainteresowanych przedsiębiorców w tym procesie.


Mediacja krok po kroku:

  • strony zgłaszają  zainteresowanie przeprowadzeniem procedury mediacyjnej,
  • podpisanie przez strony  umowy o mediację,
  • wypełnienie formularza dotyczącego przedmiotu sporu przez strony,
  • mediator uzgadnia termin i miejsce pierwszej sesji mediacyjnej.


Prowadzone postępowania mediacyjne w sprawach gospodarczych:

  • mediacje pomiędzy członkami zarządu spółki,
  • mediacje pomiędzy wspólnikami,
  • mediacje pomiędzy kontrahentami,
  • mediacje pomiędzy inwestorem a podwykonawcami,
  • mediacje pomiędzy deweloperem a nabywcą nieruchomości.