Prawo Informatyczne

Prawo Informatyczne

Przygotowujemy opinie prawne, rekomendacje w obszarach:

 • ochrona danych osobowych,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • tajemnic przedsiębiorstwa,
 • informacji niejawne i innych tajemnicami prawnie chronionymi,
 • zarządzania w administracji (z uwzględnieniem aspektów związanych z metodykami projektowymi i zarządzaniem jakością),
 • przygotowania, finansowania (z funduszy UE) i realizacji projektów europejskich,
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • informatyki prawniczej,
 • biometrii.

Wspieramy Klientów przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu IT opracowując procedury, regulaminy, analizy ryzyka, raporty o zgodności z prawem.

Obsługujemy:

 • firmy z obszaru IT,
 • Software House,
 • producentów i dostawców oprogramowania,
 • firmy z branży e-commerce,
 • sklepy internetowe,
 • hurtownie danych,
 • firmy świadczące usługi wsparcia technicznego, informatycznego,
 • Administratorów platform internetowych.