Zespół

Radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

W 2013 r. obroniła rozprawę doktorską pt. “Wpływ prawa europejskiego na praktykę interpretacyjną sądów polskich”, uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. 

Jest mediatorem. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm, przedsiębiorców zrzeszonych w izbach gospodarczych, związkach pracodawców, zarządców nieruchomości oraz szkolenia specjalistyczne.

Prowadzi także zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w tym Podyplomowych Studiach Menedżerskich. Prowadziła zajęcia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. 

Jest autorką publikacji z zakresu sądowego stosowania prawa, roli zawodowej profesjonalnego pełnomocnika, prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego. Była członkiem Ponadregionalnego Zespołu do Spraw Formuły Dialogu Społecznego oraz Mediacji przy Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Jest mediatorem. Od 2020 roku pełni funkcje Dyrektora Regionalnego w BNI Region Wrocław.

Jest ekspertem z zakresu ochrony danych osobowych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu przedsiębiorstwach.