Mobbing, dyskryminacja

Mobbing, dyskryminacja

Wspieramy pracodawców we wdrożeniu skutecznych procedur przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu w organizacjach.

Realizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej w zakresie skutecznego zapobiegania zjawiskom niepożądanym.

Wspieramy we wdrożeniu skutecznych kanałów zgłaszania zjawisk niepożądanym.

Wspieramy w pracach, od strony proceduralnej wewnętrzne, komisje powołane u pracodawcy do przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym.

Pełnimy funkcje Pełnomocników ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji.

Jako podmiot zewnętrzny dbamy o zapewnienie realizacji całego procesu związanego ze zgłoszeniem, komunikacją z pokrzywdzonym, realizacją czynności wyjaśniających w ramach organizacji.