Prawo w marketingu

Prawo w marketingu

Świadczymy kompleksowe wsparcie prawne w ramach realizacji kampanii marketingowych. Wspieramy działy marketingu celem zapewnienia zgodności z prawem w zakresie prowadzenia kampanii, konkursu, informowania o cenach, promocjach. Przygotowujemy także całość dokumentacji prawnej związanej z realizacją kampanii i konkursu.

W ramach wsparcia realizujemy m.im.:

 1. Opracowanie umowy między kooperantami w zakresie uregulowania realizacji wspólnej akcji marketingowej przez więcej niż jednego kooperanta oraz koncepcji ról kooperantów w ramach pełnienia roli Organizatora, Partnera;
 2. Opracowanie umów regulujących gromadzenie, przetwarzania danych osobowych, przepływ danych między kooperantami;
 3. Wypracowanie mechanizmów i zgód w obszarze ochrony danych osobowych umożliwiających dalsze udostępnianie danych do Partnerów biznesowych kooperantów;
 4. Opracowanie koncepcji stworzenia zbioru danych osobowych na podstawie zgody do celu marketingowego przy realizacji kampanii do dalszego wykorzystania;
 5. Wsparcie prawne przy opracowaniu koncepcji konkursu pod kątem ryzyk prawnych związanych z organizacją loterii;
 6. Opracowanie koncepcji przyjmowania zgłoszeń do konkursu za pomocą wielu kanałów pod kątem ochrony danych;
 7. Opracowanie kompleksowego Regulaminu konkursu uwzględniającego aspekty:
  1. Postanowienia ogólne;
  2. Miejsce i czas trwania konkursu;
  3. Uczestników konkursu;
  4. Udział małoletnich w konkursie;
  5. Sposób zgłaszania;
  6. Zadanie konkursowe i nagrodę;
  7. Sposób wyłonienia zwycięzcy;
  8. Sposób poinformowanie zwycięzcy o nagrodzie;
  9. Możliwość dalszego wykorzystania pracy konkursowej pod kątem praw autorskich;
  10. Reklamacje;
  11. Ochronę danych osobowych;
  12. Komisję konkursową;
  13. Zakres odpowiedzialności Organizatora;
  14. Postanowienia końcowe
 8. Opracowanie formularzy, zgód, checkboxów związanych z uczestnictwem w konkursie;
 9. Opracowanie klauzul informacyjnych na potrzeby realizacji obowiązku informacyjnego w ramach gromadzenia danych osobowych w ramach konkursu;
 10. Wsparcie prawne w pracach Komisji konkursowej na etapie wyłonienia zwycięzcy;
 11. Wsparcie prawne na etapie zgłaszania reklamacji;
 12. Wsparcie i doradztwo co do sposobu umieszczania komunikatów prawnych zgodnie z przepisami we wszystkich kanałach informowania o kampanii, konkursie radio, Youtube, TV, Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, gazetki reklamowe, strona internetowe, kanały partnerskie;
 13. Doradztwo prawne i analiza w zakresie możliwości wykorzystania baz danych, którymi dysponuje Administrator do informowania o akcji reklamowej pod kątem ochrony danych osobowych
 14. Bieżące konsultacje prawne w zakresie komunikatów, rozwiązań wykorzystywanych przez Marketing do realizacji celów kampanii reklamowej.
 15. Wsparcie podatkowe w całym procesie: wypracowanie optymalnego modelu podatkowego, opinia podatkowa udział w całym procesie i odpowiednia analiza/uzupełnienie ww dokumentów o konieczne zapisy podatkowe.