Obsługa podmiotów medycznych

Obsługa podmiotów medycznych

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla Podmiotów medycznych.

Wdrażamy procedury z zakresu ochrony danych w Podmiotach medycznych i pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Wdrażamy Regulaminy wewnętrzne funkcjonowania Podmiotów medycznych oraz opracowujemy wzory wniosków, zgód dla pacjentów.

Posiadamy doświadczenie w realizacji audytów prawnych w podmiotach medycznych. Wspieramy także podmioty medyczne w zarządzaniu projektami.


Do naszych Klientów należą:

 • Szpitale;
 • Przychodnie;
 • Indywidualne praktyki lekarskiej.


W ramach obsługi prawnej realizujemy czynności:

 • Wdrażanie procedur, procesów, regulaminów pracy;
 • Audyt dokumentacji medycznej;
 • Przygotowanie umów personelem medycznym;
 • Analiza zagadnień prawnych.


Realizujemy specjalistyczne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek m.in. w następujących obszarach tematycznych”:

 • Prawa pacjenta;
 • Tajemnica zawodowa;
 • Dokumentacja medyczna;
 • Ochrona danych osobowych w podmiocie medycznym;
 • Regulamin Przychodni- praktyczne zagadnienia;
 • Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego;
 • Przekształcenia w podmiotach medycznych;
 • Prawne aspekty kontraktów z NFZ;
 • Zarządzanie projektami w podmiotach medycznych.


Radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska była trenerem w ramach cyklu szkoleń dla Stomatologów dotyczących Prawnych aspektów prowadzenia działalności we współpracy z Dolnośląską Izbą Stomatologiczną.