Audyty prawne

Audyty prawne

Kancelaria realizuje wyspecjalizowane AUDYTY PRAWNE w obszarach:

 • audyt umów,
 • audyt windykacyjny,
 • audyt pracowniczy,
 • audyt z zakresu ochrony danych,
 • audyt ryzyk, procesów.

Wynikiem audytu jest przedstawienie konkretnych rekomendacji, które mają zwiększyć efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasze działania są nakierowane na minimalizację ryzyk prawnych, redukcję kosztów oraz wsparcie Klienta w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Plan audytu opracowujemy w oparciu o wytyczne Klienta oraz specyfikę branży.

Dostosowujemy się także do potrzeb Klienta w zakresie czasu trwania audytu oraz zaangażowania w podejmowane działania pracowników firmy.

W ramach wieloskładnikowego audytu podejmujemy się wykonania analizy prawnej mającej na celu weryfikację podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wskazujemy na stan prawny, strukturę własnościową oraz ewentualne ciężary związane z własnością, prawami osób trzecich, zabezpieczeniem wierzytelności.

Istnieje możliwość realizacji wieloskładnikowych audytów.

AUDYT PRACOWNICZY:

 • analiza struktury zatrudnienia,
 • analiza typów umów,
 • analiza treści umów zawieranych z pracownikami,
 • przygotowanie wzoru umów z pracownikami,
 • wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, urlopy,
 • refundacja kosztów pracowniczych związanych z wykonywaniem pracy.

AUDYT OCHRONY DANYCH:

Oferujemy wykonanie ogółu czynności związanych z audytem istniejącej dokumentacji, procedur, umów oraz dostosowanie do RODO.

Weryfikujemy:

 • Politykę bezpieczeństwa informacji,
 • umowy o powierzeniu do przetwarzania danych dla kontrahentów, zleceniobiorców,
 • umowy wymagające powierzenia danych,
 • zgody na przetwarzanie danych,
 • klauzule informacyjne,
 • strony internetowe,
 • procesy,
 • upoważnienia dla pracowników, zleceniobiorców i stażystów do przetwarzania danych,
 • ewidencję umów powierzenia danych,
 • rejestry czynności, kategorii czynności,
 • dokumenty wewnętrzne.